Вхід на сайт

Ел. пошта:
Пароль:

Реєстрація на сайті

Призвіще: Область:
Ім'я: Населений пункт:
  По батькові: Номер телефону:
  Ел. пошта: Компанія:
   Пароль: Посада:
   Повторіть пароль: Рік початку роботи:
   Фото:
   З правилами розміщення об'єктів погоджуюсь

   Забули пароль?

   Вкажіть ел. пошту — ми надішлемо Вам новий пароль для входу
   Ел. пошта:

   Проблема на сайті

   Закрити
   Ваш e-mail:
   (необов'язково)
   Розкажіть нам, що сталось

   Положення про сертифікацію ріелторів

                                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                       Рішенням Ради Асоціації
                                                                                                                                       фахівців з нерухомості України
                                                                                                                                       №1 від 26 січня 2007р


   Положення про сертифікацію рієлторів

   Визначення термінів
   Рієлтор – фізична особа, яка в установленому АФНУ порядку отримала сертифікат на здійснення рієлторської діяльності і професійно займається цією діяльністю.
   Рієлторська діяльність (здійснення операцій з нерухомим майном) – це підприємницька діяльність, до якої належать: торгівля нерухомим майном; продаж нерухомого майна з прилюдних торгів; посередницька діяльність, пов’язана з нерухомим майном; інформаційно-консультативна діяльність, пов’язана з нерухомим майном.
   Сертифікат – документ, що засвідчує кваліфікаційну придатність фахівця здійснювати операції з об’єктами нерухомого майна.
   Орган сертифікації
   1.1. Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності) рієлторів здійснюється Комісією по сертифікації, утвореною Радою Асоціації фахівців з нерухомості України (надалі –“Асоціація”). До складу Комісії, за рішенням Ради АФНУ, додатково можуть входити представники державних установ та громадських організацій.
   1.2. Очолює Комісію по сертифікації Голова, який організує її діяльність і підписує протоколи засідань. Голова Комісії обирається Радою Асоціації.
   Право на одержання сертифікатів
   2.1. Право на одержання сертифікатів на здійснення рієлторської діяльності мають фізичні особи, які досягли 18-річного віку, мають вищу освіту, успішно склали кваліфікаційний іспит за програмою розробленою Асоціацією і затвердженою Фондом державного майна України та додержуються Кодексу етики члена Асоціації. Право на одержання сертифікатів без складання кваліфікаційних іспитів мають фахівці, які одержали диплом про вищу освіту за фахом.
   Подання документів для одержання сертифікату
   3.1. Для одержання сертифікату на здійснення рієлторської діяльності фізична особа подає заяву із зазначенням:

   - прізвища, ім’я та по-батькові;

   - року народження;

   - попередньої спеціальності (кваліфікації);

   - паспортних даних та місця проживання;

   - виду (видів) нерухомого майна, операції з яким вона має намір проводити.
   3.2. До заяви додається нотаріально посвідчена копія документа про освіту, а також квитанція про сплату коштів за прийом кваліфікаційного іспиту.
   3.3. У разі наявності диплому про вищу освіту за фахом, до заяви додається нотаріально-посвідчена копія диплому про освіту та квитанція про сплату коштів за видачу сертифікату.
   Прийом іспитів Комісією по сертифікації
   4.1. Комісія по сертифікації проводить свої засідання в міру необхідності.
   4.2. Іспит проводиться шляхом відповіді на білети або тести.
   Білети або тести, що містять в собі запитання, затверджуються Сертифікаційною комісією Асоціації.
   4.3. Рішення, про складання (не складання) іспиту приймається більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.
   Видача сертифікату
   5.1. Сертифікат на здійснення рієлторської діяльності видається протягом 15 днів з моменту успішного складання кваліфікаційного іспиту або подання заяви та диплому про вищу освіту за фахом.
   5.2. Сертифікат видається строком на 3 роки. Дію сертифікату може бути подовжено Комісією за заявою рієлтора, якщо він протягом дії сертифікату займався професійною рієлторською діяльністю і закінчив курси підвищення кваліфікації.
   Види сертифікатів
   6.1. Комісія по сертифікації видає такі види сертифікатів на здійснення рієлторської діяльності:

   а) сертифікат на здійснення операцій з об’єктами нерухомості на території України.
   Відмова у видачі сертифікату
   7.1. У видачі сертифікату на здійснення рієлторської діяльності може бути відмовлено у разі, якщо:

   - у наданих заявником документах міститься недостовірна або викривлена інформація;

   - мали місце випадки недотримання Кодексу етики члена Асоціації.
   7.2. Відмова у видачі сертифікату може бути оскаржена заявником до Ради Асоціації протягом одного місяця з дня прийняття рішення Комісією.
   Сертифікат на здійснення рієлторської діяльності
   8.1. При здійсненні операцій з нерухомим майном рієлтори самостійно або на прохання клієнтів пред’являють їм сертифікат на здійснення рієлторської діяльності.
   8.2. У сертифікаті на здійснення рієлторської діяльності зазначається:

   - орган, що його видав;

   - прізвище, ім’я, по-батькові рієлтора, а також паспортні дані;

   - реєстраційний номер та дата видачі сертифікату;

   - вид (види) нерухомого майна на які поширюється дія сертифікату;

   - строк дії сертифікату.
   У сертифікаті також визначається поняття рієлторської діяльності.
   Сертифікат підписується Президентом Асоціації та посвідчується печаткою Асоціації. Сертифікат видається в одному екземплярі і не підлягає передачі іншим особам.
   8.3. У разі втрати сертифікату Комісія по сертифікації за заявою рієлтора видає йому дублікат сертифікату після внесення ним плати за його видачу.
   Припинення дії сертифікату
   9.1. Дія сертифікату на здійснення рієлторської діяльності може бути припинена Комісією по сертифікації у разі:

   - порушення чинного законодавства під час здійснення рієлторської діяльності;

   - винесення щодо рієлтора вироку суду за корисливий злочин, який набрав чинності;

   - визнання рієлтора недієздатним або обмежено дієздатним.

   - порушення положень Кодексу етики члена Асоціації.
   Плата за прийом кваліфікаційних іспитів та видачу сертифікату
   10.1. За прийом кваліфікаційних іспитів, а також за видачу сертифікату або його дублікату встановлюється плата. Її розмір визначається Радою Асоціації.
   10.2. Кошти, одержані за прийом кваліфікаційних іспитів та видачу сертифікатів на здійснення рієлторської діяльності, використовуються на відшкодування пов’язаних з цим витрат, ведення реєстру сертифікованих рієлторів.
   Реєстр сертифікованих рієлторів та реєстр юридичних осіб, в яких працюють сертифіковані рієлтори
   11.1. Рієлтори, які отримали сертифікати на здійснення рієлторської діяльності, включаються до Єдиного реєстру рієлторів України.
   11.2. В Реєстрі зазначається:

   - прізвище, ім’я, по – батькові рієлтора;

   - паспортні дані рієлтора;

   - місце його проживання;

   - види нерухомого майна, з якими він здійснює операції;

   - дата видачі сертифікату та його номер;

   - дата подовження дії сертифікату.
   11.3. Фізичні особи зобов’язані повідомляти Асоціацію про зміни, що сталися у відомостях, внесених до Реєстру.
   11.4. Відомості, що містяться в реєстрах є публічними і відкритими для користування. Вони доводяться Асоціацією до відома зацікавлених державних установ, громадян України та публікуються у засобах масової інформації. Місце проживання рієлторів не публікується.